profil pravnika vzorovyasystent

email3 povodnejuraj.petrisko@V4tax.sk

Juraj Petrisko jest studentem Wydziału Eksploatacji i Ekonomiki Transportu i Komunikacji, specjalizacja Gospodarka i Zarządzanie Transportem Uniwersytetu Żylińskiego w Żylinie.

Juraj pracuje na pozycji asystenta w firmie V4 Tax, s.r.o., od 2018 roku specjalizuje się w dziedzinie krajowego i międzynarodowego prawa podatkowego ze szczególnym uwzględnieniem analiz gospodarczych i cen transferowych.

Języki: słowacki, czeski i angielski