miroslav sperka v

partner

tel3 nove +421 41 321 12 90

email3 povodnemiroslav.sperka@v4group.eu

Miroslav Šperka jest partnerem grupy doradczej V4 Group, a także prezesem zarządu spółki V4 Tax, s.r.o. w Republice Słowackiej. Oprócz tego Miroslav działa jako adwokat na Słowacji i w Czechach, a także jako radca prawny w Polsce.

Miroslav specjalizuje się w połączeniach transgranicznych, fuzjach oraz przejęciach, jak również świadczy usługi doradztwa przy realizacji projektów międzynarodowych. Jego doskonałe umiejętności negocjacyjne wynikają ze znajomości ustawodawstwa oraz zagadnień podatkowych. Miroslav aktywnie angażuje się również w kwestie prawne i podatkowe związane z nieruchomościami oraz prawem własności intelektualnej.

Miroslav Šperka jest absolwentem Wydziału Prawa (dyplom uzyskał w 2006 r.) oraz Wydziału Ekonomii (tytuł inżyniera uzyskał w 2008 r.) Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy oraz University of London (tytuł Magister Legum (LL.M.) uzyskał w 2008 r.).

Miroslav bierze udział jako wykładowca w licznych konferencjach oraz seminariach, głównie w Czechach i w Polsce.