Zapewnienie bieżącego działania firmy wymaga wprowadzenia mechanizmów kontrolnych w zarządzie. Podstawowym narzędziem, określającym zakres oraz treść czynności kontrolnych, jest najczęściej audyt wewnętrzny transakcji gospodarczych danej firmy.

W ramach zaawansowanych procesów wewnętrznych, naszym klientom oferujemy również prowadzenie rachunkowości zarządczej, przygotowanie analiz bilansowych oraz świadczenie doradztwa w zakresie zarządzania kryzysowego firmy (w postępowaniu upadłościowym, w procesie likwidacji).

Nasi doradcy przygotowują również kompletne due diligence, które zazwyczaj wiąże się z określeniem stanu finansowego, podatkowego, księgowego i prawnego firmy przed realizacją znaczącej transakcji, czy to już sprzedaży przedsiębiorstwa albo wejścia strategicznego inwestora do spółki.