Rozwijająca się globalizacja powoduje ciągły wzrost transakcji transgranicznych, przenoszenie zakładów, sprzyja tworzeniu międzynarodowych struktur w firmach, a także pociąga za sobą szczególne konsekwencje podatkowe, zarówno w stosunku do firm, jak i osób fizycznych.

Transgraniczny charakter prowadzenia działalności gospodarczej rozszerza skalę obowiązków podatkowych w poszczególnych państwach, jednakże może być także źródłem korzyści podatkowych. Nasz zespół doświadczonych doradców pomaga naszym klientom przejść przez administrację wynikającą z różnic pomiędzy poszczególnymi systemami podatkowymi. Równocześnie staramy się im przedstawić optymalne rozwiązania dotyczące obciążeń podatkowych. Z uwagą śledzimy skutki podatkowe mające negatywny wpływ na działalność gospodarczą naszych klientów, dlatego zawsze jesteśmy gotowi zaproponować najkorzystniejsze alternatywy, także z wykorzystaniem różnych struktur międzynarodowych.

w zakresie podatków międzynarodowych specjalizujemy się w:

  • międzynarodowym opodatkowaniu dochodów
  • przygotowywaniu, korzystnych pod względem podatkowym, projektów prowadzenia działalności gospodarczej
  • transgranicznych transformacjach firm
  • pomocy przy zakładaniu i nabywaniu firm zagranicznych
  • doradztwie w zakresie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu
  • zakładach stałych